พศจ.บึงกาฬ โครงการพรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
พศจ.บึงกาฬ จัดโครงการพรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ ........................................ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายธนากร เที่ยงนนดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวสายแก้ว ศรีนาดวง นางสาวสุณัฏฐา นนทะภา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาววาสนา หล่มเหลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยพระราชภาวณาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,480