พศจ.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แด่พระราชมงคลวชิรญาณ ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

พศจ. บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่ พระราชมงคลวชิรญาณ ............................................... วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวปฏิญญา สิงห์สุนีย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่ พระราชมงคลวชิรญาณ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายพระราชมงคลวชิรญาณ และพิธีแต่งตั้งฐานานุกรมพระสงฆ์ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,426