พศจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ
พศจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ ........................................ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายธนากร เที่ยงนนดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวสุณัฏฐา นนทะภา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,398