พศจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๕

พศจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายธนากร เที่ยงนนดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวสายแก้ว ศรีนาดวง นางสาวสุณัฏฐา นนทะภา นางสาวปฏิญญา สิงห์สุนีย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาววาสนา หล่มเหลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดบุพราชสโมสร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระพุทธิสารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 196,462