พศจ. บึงกาฬ ร่วมประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พศจ. บึงกาฬ ร่วมประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวปฏิญญา สิงห์สุนีย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานพิธีการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,411