พศจ.บก. เยี่ยม รร. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดไตรภูมิ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
พศจ.บก. เยี่ยม รร. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดไตรภูมิ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวปฏิญญา สิงห์สุนีย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาววาสนา หล่มเหลา เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ลงพื้นที่เยี่ยม รร. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,447