๑ เมษายน ๒๕๖๕ ร่วมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พศจ.บึงกาฬ ร่วมงานโครงการจิตอาสา วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายธนากร เที่ยงนนดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวสายแก้ว ศรีนาดวง นางสาวสุณัฏฐา นนทะภา และนางสาวปฏิญญา สิงห์สุนีย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาววาสนา หล่มเหลา เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานโครงการจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานงานฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,404